SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

15. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam

23-25.03.2012. 

Na 15. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu održanom  23-25.03.2012. godine izloženo je 22 grla u četiri kolekcije. Kolekcija pastuha- 7 grla, kolekcija muške omadi- 8 grla, kolekcija kobila-5 grla, kolekcija omica- 2 grla