SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

16. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam 22-24.03.2013.

Na 16. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu održanom  22-24.03.2013. godine izloženo je 24 grla u četiri kolekcije.

  • Kolekcija pastuha16 grla,
  • kolekcija muške omadi 2 grla,
  • kolekcija kobila 4 grla,
  • kolekcija omica 2 grla.

Savez se je predstavio sa 4 zaprega i dva jahača.