SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PODMJERA 10.2 „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“

U cilju zaštite i očuvanja pasmine i uzgojno-selekcijskog rada, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka provodi aktivnosti na očuvanju genetske raznolikosti temeljem Godišnjeg plana aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2021. godine koji je usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te odobren od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.  Godišnjim planom aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2021., Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) nastavio je rad na postavljenim dugoročnim i vjerodostojno dizajniranim smjernicama za ostvarenje uzgojno selekcijskog napretka, uniformiranja vanjštine, genetskog očuvanja populacije i povećavanja dohodovnosti, te na višu razinu podići plansko vođenje uzgoja izvorne pasmine hrvatski hladnokrvnjak u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar populacije.

Planirano je sufinanciranje aktivnosti sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz podmjeru 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu iz Europske unije je 85% EU, a Republike Hrvatske 15%.

Prikupljanje bioloških uzoraka u svrhu utemeljenja bazne populacije registriranih DNK tipova aktualnih rasplodnih pastuha i kobila rasplodnih pastuha te uspostava sustava obveznog DNK testiranja roditeljstva (paternity testing), kroz osiguravanje veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak provodi se kroz slijedeće konkretne aktivnosti:

  • Prikupljanja biološkog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog materijala.  Prikupili  smo 1286 uzoraka dlake (grive) od toga 140 uzoraka dlake rasplodnih pastuha, 350 uzorka dlake rasplodnih kobila i 796 uzoraka dlake rasplodnog pomlatka. Prikupljeni uzorci sa specifikacijama uzoraka dlake  spremljeni su u Banku gena SSUUHH i dostavljeni su u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Nabavili smo opremu za uzorkovanje, pripremu i skladištenje biološkog materijala- 2500 najlonskih vrećica i naljepnica za ambalažu te  zaštitnu (radnu) opremu za osoblje.

  • Izgradnja sustava molekularne verifikacije porijekla- dostavili smo biološke uzorke u referentni laboratorij na tipizaciju DNK tipa (400 uzoraka u kategorijama rasplodni pastuh, rasplodne kobile i rasplodni pomladak), zaprimljene laboratorijske rezultate i DNK kartice, evidentirali smo i  arhivirali u elektronskom obliku te ćemo ih  koristiti u testiranju roditeljstva. Od opreme smo nabavili dva prijenosna računala, stolno računalo i uređaj za printanje.

  • Opremanje prostora za pohranu bioloških uzoraka- nabavili smo opremu za skladištenje biološkog materijala- zamrzivač