SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PODMJERA 10.2 „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“ -IZVJEŠĆE 6. NATJEČAJ

U cilju zaštite i očuvanja pasmine i uzgojno-selekcijskog rada, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka provodi aktivnosti na očuvanju genetske raznolikosti temeljem Godišnjeg plana aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2023. godine koji je usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te odobren od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.  Godišnjim planom aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2023., Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) nastavio je rad na postavljenim dugoročnim i vjerodostojno dizajniranim smjernicama za ostvarenje uzgojno selekcijskog napretka, uniformiranja vanjštine, genetskog očuvanja populacije i povećavanja dohodovnosti, te na višu razinu podići plansko vođenje uzgoja izvorne pasmine hrvatski hladnokrvnjak u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar populacije.

 

Planirano je sufinanciranje aktivnosti sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz podmjeru 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu iz Europske unije je 85% EU, a Republike Hrvatske 15%.

Prikupljanje bioloških uzoraka u svrhu uvođenja obveznog testiranja roditeljstva (paternity testing),   izvorne pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak. Potrebno je uzorkovati sveukupnu postojeću populaciju rasplodnih životinja što se provodilo kroz slijedeće konkretne aktivnosti:

- Prikupljanje biološkog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog materijala - prikupljeno je 2.783 uzoraka dlake (grive) od toga 139 uzoraka dlake rasplodnih pastuha, 764 uzorka dlake rasplodnih kobila i 1.880 uzoraka dlake rasplodnog pomlatka. Prikupljeni uzorci sa specifikacijama uzoraka dlake  spremljeni su u Banku gena SSUUHH i dostavljeni u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske.

Nabavljena je oprema za uzorkovanje, pripremu i skladištenje biološkog materijala (ZIP vrećice i naljepnice (5000 komada), stol za manipulaciju biološkim uzorcima (2komada), ormar za manipulativni pribor biološkim uzorcima (2 komada), uredske stolice (6 komada) te zaštitne opreme za osoblje (radna odjeća).

Izgradnja sustava molekularne verifikacije porijekla- dostavili smo biološke uzorke u referentni laboratorij na tipizaciju DNK tipa (1500 uzoraka), zaprimljene laboratorijske rezultate i DNK kartice, evidentirali smo  i arhivirali u elektronskom obliku te ćemo ih  koristiti u testiranju roditeljstva. Nabavili smo i informatičku opremu (stolna računala (2 komada), printer/kombinirka (1 komad).

Objavljena je publikacija tj. Monografija o hrvatskom hladnokrvnjaku – svrha objave ove stručne knjige je prikazati povijest uzgoja, organizacije i razvoj pasmine kao i gospodarskih oblika iskorištavanja hrvatskog hladnokrvnjaka kao neizostavnog dijela konjogojstva i poljoprivredne proizvodnje, te očuvanje i uzgoj pasmine u budućim vremenima u sustavima održive poljoprivrede i ekološke proizvodnje hrane za prehranu ljudi ali i promidžbe uzgoja izvornih pasmina široj javnosti. U potpunosti su izvršene sve faze publikacije te je održana javna prezentacija.