SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PODMJERA 10.2 „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“ -IZVJEŠĆE 5. NATJEČAJ

U cilju zaštite i očuvanja pasmine i uzgojno-selekcijskog rada, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka provodi aktivnosti na očuvanju genetske raznolikosti temeljem Godišnjeg plana aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2022. godine koji je usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te odobren od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.  Godišnjim planom aktivnosti na očuvanju genetske varijabilnosti u izvornoj pasmini konja hrvatski hladnokrvnjak 2022., Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) nastavio je rad na postavljenim dugoročnim i vjerodostojno dizajniranim smjernicama za ostvarenje uzgojno selekcijskog napretka, uniformiranja vanjštine, genetskog očuvanja populacije i povećavanja dohodovnosti, te na višu razinu podići plansko vođenje uzgoja izvorne pasmine hrvatski hladnokrvnjak u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar populacije.

Planirano je sufinanciranje aktivnosti sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz podmjeru 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu iz Europske unije je 85% EU, a Republike Hrvatske 15%.

Prikupljanje bioloških uzoraka u svrhu uvođenja obveznog testiranja roditeljstva (paternity testing),   izvorne pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak. Potrebno je uzorkovati sveukupnu postojeću populaciju rasplodnih životinja što se provodilo kroz slijedeće konkretne aktivnosti:

- Prikupljanje biološkog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog materijala - prikupljeno je 2.418 uzoraka dlake (grive) od toga 169 uzoraka dlake rasplodnih pastuha, 763 uzorka dlake rasplodnih kobila i 1.486 uzoraka dlake rasplodnog pomlatka. Prikupljeni uzorci sa specifikacijama uzoraka dlake  spremljeni su u Banku gena SSUUHH i dostavljeni u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske.

Nabavili smo opremu za uzorkovanje, pripremu i skladištenje biološkog materijala (12 čitača transpondera, digitalnu foto kameru, ZIP vrečice i naljepnice)

- Izgradnja sustava molekularne verifikacije porijekla- dostavili smo biološke uzorke u referentni laboratorij na tipizaciju DNK tipa (1000 uzoraka), zaprimljene laboratorijske rezultate i DNK kartice, evidentirali smo  i arhivirali u elektronskom obliku te ćemo ih  koristiti u testiranju roditeljstva. Nabavili smo i informatičku opremu ( 2 stolna računala i eksterni hard drive disk za prijenos podataka).

- Objava publikacije „Prve knjige rodoslovlja rasplodnih pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka“ – svrha objave je djelo stručno-promotivnog karaktera na temu uzgoja izvorne pasmine konja kao neizostavnog dijela konjogojstva i time i poljoprivredne proizvodnje, omogućavanje dostupnosti rodovničkih i drugih podataka o rasplodnim pastusima uzgajivačima i promoviranje uzgoja ove izvorne pasmine kao sredstvo osiguravanja egzistencije za građane ruralnih krajeva, te promidžba uzgoja izvornih pasmina konja široj javnosti. U potpunosti su završene sve faze publikacije te je 02.12.2022. godine održana javna prezentacija.