SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Održana Redovna Skupština SSUUHH

20.06.2020. u domu Kulture u Popovači održana je Redovna godišnja Skupština Saveza. Na Skupštini su iznesena izviješća o radu za prošlu godinu te plan rada i financijski plan za 2020 godinu. Sva izviješća su jednoglasno prihvaćena. Osim navedenih izviješća glavna odluka Skupštine je promjena adrese sjedišta ureda SSUUHH. Nova adresa sjedišta : Jelengradska 13, 44317 Popovača.