SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

VII. Međužupanijska izložba i X. smotra hladnokrvnih konja- Čađavica 29.06.2014.

Na VII. Međužupanijskoj izložbi i X. Smotri hladnokrvnih konja Čađavica održanoj  29.06.2014. godine izloženo je 35 grla u tri kolekcije.

  • Kolekcija pastuha - 5 grla,
  • kolekcija kobila - 23 grla,
  • kolekcija omica- 7 grla.