SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

27. JESENSKI MEĐUNARODNI SAJAM U GUDOVCU 06.-08.09.2019.

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka sudjelovao je na 27.jesenskom međunarodnom sajmu u Gudovcu. U sva tri dana predstavljeno je pet kolekcija: Kolekcija mladih pastuha, kolekcija starih pastuha, kolekcija kobila, kolekcija kobila sa ždrebadi  kolekcija omica te je izabrano šampionsko grlo. Posjetili su nas predsjednica RH gđa. Kolinda Grabar Kitarović, Ministrica poljoprivrede gđa. Marija Vučković te gradnačelnik grada Zagreba gosp. Milan Bandić. Zadnji dan sajma svi izlagači dobili su zahvalnicu za sudjelovanje na sajmu u ime SSUUHH, dok su nagrađena grla uz zahvalnicu također dobila i medalju. Komisija koja se sastoji od tri člana pomno su promatrali grla te naposljetku dali svoje ocjene i odlučili sljedeći poredak:

-Kolekcija mladih pastuha:
 1. nagrađeno grlo: 80 Vihor, vlasnik: Šanjek d.o.o., Hrašćina
 2. nagrađeno grlo: 1144 Roko-L28, vlasnik: Zvonko Pavlić, Okešinec
 3. nagrađeno grlo: 656 Miško- L44, vlasnik: Elvio Galant, Žminj

Prvo nagrađeno grlo u kolekciji mladih pastuha
-Kolekcija starih pastuha:
 1. nagrađeno grlo: 1326 Cvijetan-L28, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder
 2. nagrađeno grlo: 1328 Roki-L28,vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
 3. nagrađeno grlo: 875 Silvester-L44,  vlasnik: Josip Šarić, Podgorač

Prvo nagrađeno grlo u kolekciji starih pastuha
-Kolekcija kobila:
 1. nagrađeno grlo: 916 Brena-HH31, vlasnik: Ivan Žban, Mala Pisanica
 2. nagrađeno grlo: 600 Tara-HH90, vlasnik: Ivan Kolarić, Kutina
 3. nagrađeno grlo: 90 Nikolina-HH2176, vlasnik: Ivan Ivanuš,Galovac

Prvo nagrađeno grlo u kolekciji kobila
-Kolekcija kobila sa ždrebadi:
 1. nagrađeno grlo: 267 Greta-HH563, vlasnik: Miško Šklempe, Donja Gračenica
 2. nagrađeno grlo: 11 Lara-HH401, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
 3. nagrađeno grlo: 668 Sana-HH210, vlasnik: Elvin Macan, Cukrići

Prvo nagrađeno grlo u kolekciji kobila sa ždrebadi
-Kolekcija omica:
 1. nagrađeno grlo: 647 Maca-HH399, vlasnica: Suzana Valčićak, Poljana
 2. nagrađeno grlo: 13 Plamenka-HH2441, vlasnik: Sandi Kovač, Selište
 3. nagrađeno grlo: 291 Paula-HH275, vlasnik:  Željko Patek, Ljudevit Selo

Prvo nagrađeno grlo u kolekciji  omica
-Šampionsko grlo:
 • 938 Mrka-HH91, vlasnica: Marija Šklempe, Donja Gračenica

Šampionsko grlo
 

  

 

 

  

XXV. DRŽAVNA IZLOŽBA KONJA „HRVATSKI POSAVAC“ I „ HRVATSKI HLADNOKRVNJAK“ 13.07.2019., SUNJA

Predstavljeno je pet kolekcija te je izabrano šampionsko grlo: Kolekcija mlađih pastuha, kolekcija starijih pastuha, kolekcija kobila, kolekcija kobila sa ždrebadi te kolekcija omica.
Nakon ocjenjivanja grla komisija koju čine tri člana, odlučila je slijedeći poredak u kolekcijama:

-Kolekcija mlađih pastuha:
 1. 1326 Cvijetan-L28, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder
 2. 1526 Sokol-L17, vlasnik: Josip Grgičin,Kloštar Podravski
 3. 372 Rubin-L27, vlasnik: Davor Vukić,Sveti Križ Začretje
-Kolekcija starijih pastuha:
 1. 300 Arkan-Doro, vlasnik: Miško Šklempe, Donja Gračenica
 2. 1456 Bugar-L1, vlasnik: Tomislav Suknaić,Glina
 3. 322 Sokol- L28, vlasnik: Ivan Ivanuš,Galovac
-Kolekcija kobila:
 1. 31 Nina II-HH174, vlasnik: Darko Herceg,Horvati
 2. 90 Nikolina-HH2175, vlasnik: Ivan Ivanuš, Galovac
 3. 5872 Alka X-HH1275, vlasnica: Ljubica Mihaljinec,Bedekovčina
-Kolekcija kobila sa ždrebadi:
 1. 136 Luna-HH401, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
 2. 646 Frajla- HH2182, vlasnica: Suzana Valčičak,Poljana
 3. 356 Beba-HH41, vlasnik: Petar Jadek, Zabok
-Kolekcija omica:
 1. 647 Maca-HH399, vlasnica: Suzana Valčičak, Poljana
 2. 13 Plamenka-HH2441, vlasnik: Sandi Kovač, Selište
 3. 34 Lisa-HH2641, vlasnik: Ivan Dugaja,Čađavica
Šampionsko grlo:
 • Š. 382 Roman-L27, vlasnik: Vedran Pereković, Velika Gorica

 

16. DRŽAVNA I 21.ŽUPANIJSKA IZLOŽBA KONJA, KLOŠTAR IVANIĆ, 08.06.2019.

Predstavljene su tri kolekcije: Kolekcija pastuha, kolekcija kobila i kolekcija omica. Također sudjelovale su i zaprege koje su pratili jahači.
Nakon ocjenjivanja grla komisija koju čine tri člana, odlučila je slijedeći poredak u kolekcijama:

- Kolekcija pastuha:
 1. 1328 Roki-L28 , vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
 2. 1144 Roko-L28, vlasnik: Zvonko Pavlić, Okešinec
 3. 939 Ričko, vlasnik: Čedomir Luketić, Kutina
-Kolekcija kobila:
 1. 136 Luna-HH401, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
 2. 675 Zekica-HH2574, vlasnik: Davor Vukić, Sveti Križ Začretje
 3. 31 Nina II-HH174, vlasnik: Darko Herceg, Horvati
-Kolekcija omica:
 1. 13 Plamenka- HH2441, vlasnik: Sandi Kovač, Selište
 2. 95 Maza- HH397, vlasnik: Josip Grgičin, Kloštar Podravski
 3. 865 Mrka-HH 1982, vlasnik: Petar Jadek, Zabok

22. jesenski međunarodni Bjelovarski sajam, 05 - 07.09.2014.

Na 22. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu  održanom 05-07.09.2014. godine izloženo je 29 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u pet kolekcija. Kolekcija pastuha- 5 grla, kolekcija mladih pastuha- 6  grla,  kolekcija kobila- 5 grla, kolekcija mladih kobila- 6 grla, kolekcija omica kobila- 3 grla i prikaz– 4 grla.

Članovi komisije za ocjenu grla:

 1. Slaven Kolarić
 2. Mirko Majsec
 3. Elvin Macan

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto:264 Sas, UELN 191 005 040026410, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder
 2. mjesto: 643 Putko-L20, UELN 191 005 040064310, vlasnik: Davor Vukič, Mirkovec
 3. mjesto: 658 Cezar-L27,  UELN 191 005 040065809, vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača


1. mjesto pastusi :264 Sas, UELN 191 005 040026410, vlasnik: Vjekoslav Posarić, Voloder

 

Mladi pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto:123 Denis, UELN 191 005 040012311, vlasnik: Milan Kabić, Popovač
 2. mjesto: 514 Jadran-L44, UELN 191 005 040051411, vlasnik: Franko Daus, Vrtišće
 3. mjesto: 315 Mango-L23,  UELN 191 005 040031511, vlasnik: Davor Barić, Klupci


1.mjesto mladi pastusi:123 Denis, UELN 191 005 040012311, vlasnik: Milan Kabić, Popovač

Stranice

Subscribe to SSUUHH RSS