SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

6. Županijska stočarska izložba Bizovac 2011.

23.10.2011. 

Na županijskoj stočarskoj izložbi Bizovac 2011 održanoj 23.10.2011. godine izloženo je 11 grla hrvatskog hladnokrvnjaka. Savez se je predstavio sa 3 zaprega.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Stariji pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 6007 Cvetko-L18, UELN 191 005 040600703, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
 2. mjesto: 59 Zlatko-L23, UELN 191 005 040005906, vlasnik: Zdravko Kadežabek, Dolci
 3. mjesto: 1063 Kerozin- L44, UELN 191 005 040106308, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
Mlađi pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 1472 Lejto VII-L44, UELN 191 005 040147209, vlasnik:Josp Šarić, Podgorač
 2. mjesto: 1468 Lejto VI-L44, UELN 191 005 040146809, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
 3. mjesto: 11 Srečko-L23, UELN 191 005 040001109, vlasnik: Zdravko Kadežabek, Dolci
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 115 Mica-HH256, UELN 191 005 040011506, vlasnik:Milan Žilić, Donji Miholjac
 2. mjesto: 701 Rosa-HH521, UELN 191 005 040070108, vlasnik: Antun Glavačević, Strizivojna
 3. mjesto: 303 Lisa-HH2, UELN 191 005 040030304, vlasnik: Milan Žilić, Donji Miholjac

8. konjogojska izložba hrvatskog hladnokrvnjaka Vodnjan

13. 8.2011. 

Na 8. konjogojskoj izložbi hrvatskog hladnokrvnjaka održanoj 13.08.2011. godine izloženo je 23 grla hrvatskog hladnokrvnjaka.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 1054 Lisko-L44, UELN 191 005 040105406, vlasnik: Elvin Macan, Cukrići
 2. mjesto: 23 Napoleon-L23, UELN 191 005 040087903, vlasnik: PA-KOP obrt, Rovinj
 3. mjesto: 277 Cvetko-L58, UELN 191 005 040027708, vlasnik: Mario Udovičić, Radetići
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 31 Nina II-HH174, UELN 191 005 040003108, vlasnik:Milan Krakar, Pula
 2. mjesto: 1053 Dora-HH25, UELN 191 005 040105306, vlasnik: Miro Ujčić, Benčići
 3. mjesto: 1436 Roža, UELN 191 005 040143606, vlasnik: Graciano Škrinjar, Borut
Starije omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 541 Mara-HH388, UELN 191 005 040054109, vlasnik: Marija Radolović, Vodnjan
 2. mjesto: 78 nn- HH400, UELN 191 005 040007809, vlasnik: Roko Starčić, Zatkari
 3. mjesto: 838 nn-HH2639,UELN 191 005 040083809, vlasnik: Dario Terlević, Selina
Mlađe omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 659 nn-HH195, UELN 191 005 040065910, vlasnik: Elvio Galant, Žminj
 2. mjesto: 692 nn-HH101, UELN 191 005 040069210, vlasnik: Mario Udovičić, Radetići
 3. mjesto: 665 nn-HH388, UELN 191 005 040066510, vlasnik: Elvio Macan, Cukrići
   

18. Državna konjogojska izložba Sunja 2011

10.07.2011.

Na 18. Državnoj konjogojskoj izložbi Sunja 2011 održanoj 10.07.2011. godine izloženo je 15 grla hrvatskog hladnokrvnjaka. Savez se je predstavio sa 6 zaprega, a najljepšom zapregom je proglašena zaprega vlasnika Zdravka Kabića s grlima 3683 Zora i  396 Vidra.

Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:

Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 758 Ričko-L1, UELN 191 005 040075805, vlasnik: Mirko Majsec, Bobovje
 2. mjesto: 879 Astor-L56, UELN 191 005 040087903, vlasnik: Damir Pavković, Trenkovo
 3. mjesto: 1347 Amor-L56, UELN 191 005 040134707, vlasnik: Damir Pavković, Trenkovo
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 396 Vidra-HH447, UELN 191 005 040039605, vlasnik:Zdravko Kabić, Popovača
 2. mjesto: 130 Lasta-HH401, UELN 191 005 040013003, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
 3. mjesto: 70 Zora-HH2641, UELN 191 005 040007006, vlasnik: Ivan Dugaja, Čađavica
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
 1. mjesto: 760 Vlatka-HH2158, UELN 191 005 040076009, vlasnik: Stjepan Svečnjak, Preseka Petrovska
 2. mjesto: 680 Ruža-HH273, UELN 191 005 040068009, vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača

 


Najljepša zaprega vlasnika Zdravka Kabića -grla 3683 Zora i  396 Vidra.

Stranice

Subscribe to SSUUHH RSS